Επαναφορά + Test – πλυντήρια ρούχων Siemens πολλά μοντέλα

Μοντέλο Ε14-42

 1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
 2. Με πατημένο το κουμπί “speedex perfect” γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
 3. Εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης.
 
Μοντέλο S16-74
 1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
 2. Με πατημένο το κουμπί ‘κάτω βελάκι’ γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
 3. Εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης.
 
Μοντέλο S12-32
 1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
 2. Με πατημένο το κουμπί ‘spin’ (στήψιμο) γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
 3. Η επαναφορά (reset) έγινε.
 
Μοντέλο X12-47
 1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
 2.  Με πατημένο το κουμπί ‘spin’ (στήψιμο) γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
 3. Αφήνουμε το ‘spin’.
 4. Γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση πριν το 6 και μετά στην θέση off.
 5. Έγινε reset.

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply