Επαναφορά πλυντήρια ρούχων Bosch

Bosch vario perfect Maxx7
  1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
  2. Με πατημένο το κουμπί “spin” γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
  3. Γυρίζουμε το διακόπτη στη θέση off.
  4. Έγινε reset (επαναφορά).
Bosch Maxx5 WLX 16161

 

  1. Γυρίζουμε τον επιλογέα στη θέση 6 η ώρα.
  2. Με πατημένο το κουμπί “spin” γυρίζουμε τον επιλογέα μια θέση μετά από τη θέση 6.
  3. Γυρίζουμε τον επιλογέα σε κάποιο πρόγραμμα και πατάμε “start”.
  4. Εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης (αναβοσβήνουν τα αντίστοιχα λαμπάκια).

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply