Ψύξη – Κλιματισμός

Με τον όρο Ψύξη εννοούμε τη διαδικασία αφαίρεσης θερμότητας από ένα σώμα ή ένα χώρο και τη μεταφορά της σε ένα σώμα ή χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας από τον πρώτο.
Η ψύξη έχει εφαρμογή σε: α) οικιακά ψυγεία συντήρησης ή κατάψυξης των τροφίμων β) εμπορικές εγκαταστάσεις για την συντήρηση (ψυγεία) και την διατήρηση (καταψύκτες) τροφίμων (π.χ. ζαχαροπλαστεία , κρεοπωλεία , εστιατόρια κ.τ.λ.) γ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ψυκτικά συγκροτήματα μεγάλου αποθηκευτικού χώρου) για την συντήρηση και κατάψυξη  μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων δ) ψυγεία διακίνησης τροφίμων όπως φορτηγά , τρένα , πλοία , αεροπλάνα κ.τ.λ. ε) σε ψύκτες νερού για την παραγωγή κρύου νερού.
Με τον όρο Κλιματισμό εννοούμε τη διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε συνθήκες υγιεινής και άνεσης σ ‘ ένα κλειστό χώρο. Οι συνθήκες υγιεινής και άνεσης περιλαμβάνουν την θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου , την υγρασία , την καθαρότητα του αέρα και την κίνηση του αέρα στο χώρο.
Ο κλιματισμός έχει εφαρμογή και διακρίνεται σε: α) βιομηχανικό κλιματισμό όπως 1) χώροι παραγωγικών διεργασιών και αποθήκευσης σχετικών προιόντων (π.χ. τυπογραφεία , χαρτοβιομηχανία κ.α. ) 2) χώροι εργαστηριακών διεργασιών (π.χ. βιολογικές , φαρκακευτικές διεργασίες) 3) ειδικοί χώροι (π.χ. χειρουργεία , μουσεία , βιβλιοθήκες).

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply