Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι σημαίνει το ίδιο πράγμα, αλλά δεν ισχύει.
Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει μείωση του επιπέδου της χρήσης ενέργειας όπως να κλείσει ο θερμοστάτης μιας συσκευής, ή μειώνοντας την θερμοκρασία του ψυγείου σας ή μειώνοντας την ζητούμενη θερμοκρασία του κλιματιστικού μας ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ίδιο χρονικό διάστημα εξοικονομώντας ενέργεια.
Eνεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει να παραχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση μιας παλαιάς συσκευής με μιας νέας υψηλότερης ενεργειακής κλάσης.

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply