Εξοικονόμηση ενέργειας

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις:
  • Πριν την εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού , θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι δυνατότητες μείωσης των ψυκτικών φορτίων (π.χ. στέγαστρα) και μείωσης των θερμικών φορτίων (π.χ. απώλειες από χαραμάδες , ανοίγματα κ.τ.λ.)
  • Η θερμική και ψυκτική ισχύς των κλιματιστικών μονάδων που επιλέγονται , πρέπει πρακτικά να καλύπτουν τα φορτία και πρέπει να αποφεύγεται η υπερδιαστασιολόγηση των μονάδων , ώστε να επιτυγχάνονται συνθήκες άνεσης.
  • Οι κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης.
  • Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο , σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Η μελέτη και η επίβλεψη εγκατάστασης μεγάλων κλιματιστικών μονάδων πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους μηχανολόγους – μηχανικούς.
  • Η συντήρηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκαταστάτη τεχνίτη , λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις (π.χ. τύπος κλιματιστικής μονάδας , περιοχή τοποθέτησης κ.τ.λ).

Γενικά , οι εγκαταστάσεις κλιματισμού θα πρέπει να γίνονται με σύνεση ώστε να μην σπαταλιέται ενέργεια. Παράδειγμα , θέλουμε να κλιματίσουμε μια οικία η οποία έχει τζαμαρία με παλαιά παράθυρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να λάβουμε πρώτα υπόψη αν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των απωλειών (τοποθέτηση διπλών τζαμιών) και έπειτα να κάνουμε την μελέτη της εγκατάστασης , εξοικονομώντας ενέργεια.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply