Πλυντήριο πιάτων: συμβουλές συντήρησης και χρήσης

Πλυντήριο πιάτων: συμβουλές συντήρησης και χρήσης
Φίλτρα παροχής νερού και αντλίας , αλατοθήκη , βραχίονες , απορρυπαντικό – λαμπρυντικό ,  συντήρηση
1. Καθαρίστε το φίλτρο παροχής νερού. α) κλείστε το διακόπτη της βρύσης και ξεβιδώστε το λάστιχο που οδηγεί στην πίσω όψη του πλυντηρίου. β) αφαιρέστε το φίλτρο και πλύνετε το με νερό. (Δείτε εδώ “Φίλτρο παροχής νερού“)
2. Καθαρίστε σχολαστικά το φίλτρο νερού που βρίσκεται στον πάτο του πλυντηρίου. Ο σκοπός του είναι να φιλτράρει το νερό από υπολείμματα τροφίμων, που καταλήγει στην αντλία αποχέτευσης. Έτσι, αποφεύγεται η φραγή ή και η καταστροφή της αντλίας αποχέτευσης.

3. Φροντίστε η αλατοθηκη να είναι γεμάτη με αλάτι. Για να είναι το αποτέλεσμα της πλύσης το επιθυμητό , πρέπει το νερό παροχής να είναι μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται με τον αποσκληρυντή νερού. Να χρησιμοποιείται πάντα ειδικό αλάτι αναγέννησης. (Δείτε εδώ: Τι είναι το αλάτι αποσκλήρυνσης; Ποια είναι η χρησιμότητά του; Που βάζετε το αλάτι και πόσο;)

4. Καθαρίστε τους βραχίονες από υπολείμματα τροφών και άλατα. Οι βραχίονες είναι τα τελικά εξαρτήματα που κάνουν την πλύση των σκευών μας , εκτοξεύοντας από τις μικρές τρύπες νερό. Αν για κάποιο λόγο οι τρυπούλες είναι κλειστές η πλύση δεν γίνεται σωστά. Αφαιρέστε τους βραχίονες και με ένα ψιλό σύρμα καθαρίστε τις τρύπες.

5. Χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό – λαμπρυντικο που συνιστά ο κατασκευαστής. Στις οδηγίες χρήσης της συσκευής αναγράφονται περισσότερες πληροφορίες. Ειδάλλως , μπορείτε να ρωτήσετε σ ΄ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα , έχοντας μαζί σας τον τύπο και την μάρκα της συσκευής.
6. Να καθαρίζετε πάντα τα σκεύη από αποφάγια πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και απομακρύνεται κολλημένα λίπη και τρόφιμα.
7. Τοποθετήστε τα σκεύη σας στη σωστή θέση και να αποφύγετε την υπερφόρτωση του πλυντηρίου. Η σωστή ποσότητα σκευών έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή πλύση.
8. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εξαρτάται από την χρήση του πλυντηρίου , να χρησιμοποιείται ένα πλήρες πρόγραμμα σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς σκεύη για τον καθαρισμό του δικτύου νερού από τα άλατα. Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά και εγκεκριμένα καθαριστικά ή λευκό ξύδι.

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply