Εξοικονόμηση χρημάτων

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα συμβουλών για την εξοικονόμηση χρημάτων από την λειτουργία του κλιματιστικού σας.
  • Φροντίστε να καθαρίζετε τα φίλτρα και ακόμη συχνότερα όταν υπάρχουν καπνίζοντες στο χώρο ή εισροή σκόνης από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό βοηθά την ομαλή αποδοτικότητα της συσκευής , στην εξοικονόμηση ενέργειας και ιδιαίτερα στην καθαρότητα του αέρα που εισέρχεται στον κλιματιζόμενο χώρο.
  • Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε θερμοκρασία που μπορεί να ανταπεξέλθει η συσκευή σας αποφεύγοντας την αδιάκοπη λειτουργία του.
  • Φροντίστε η συντήρηση του κλιματιστικού σας να γίνεται στον σωστό χρόνο. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες π.χ. αν το χρησιμοποιείται μόνο ψύξη ή μόνο θέρμανση ή και τα δύο και τον χρόνο λειτουργίας. Συμβουλευτείτε από τον συντηρητή τεχνικό για την ετήσια συντήρηση/εις των συσκευών σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία της συσκευής σας δεν υπάρχει εισροή αέρα θερμού/ψυχρού από ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.
  • Αποφύγετε την λειτουργία συσκευών (όπως πλυντήριο πιάτων) , καλοκαιρινή περίοδος , που ακτινοβολούν θερμότητα. Θέστε τις συσκευές σε λειτουργία τις ώρες της ημέρας που η εξωτερική θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) είναι χαμηλότερη.
  • Σκεφτείτε την εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα που το βράδυ θα κρυώνει γρήγορα το χώρο σας με νωπό (εξωτερικό) αέρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο των αεραγωγών είναι καθαρό – συντηρημένο από σκόνες , κάνοντας την συσκευή σας αποδοτικότερη και αποφεύγοντας την αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο σας.

Σωστή συντήρηση κλιματιστικού! Τι περιλαμβάνει; Γιατί είναι απαραίτητη;

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply