Συμπυκνωτής

Ο Συμπυκνωτής είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας και έχει ως σκοπό την απομάκρυνση της συνολικής θερμότητας του ατμού του ψυκτικού μέσου την οποία αυτός μεταφέρει στις σωληνώσεις του , ώστε να έχει μετατραπεί πλήρως σε κορεσμένο υγρό κατά την έξοδό του από τον συμπυκνωτή.

Οι συμπυκνωτές ανάλογα με το μέσο ψύξης τους διακρίνονται σε:

  • αερόψυκτους
  • υδρόψυκτους
  • εξατμιστικούς συμπυκνωτές

Σωστή συντήρηση κλιματιστικού! Τι περιλαμβάνει; Γιατί είναι απαραίτητη;

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply