Συμπιεστής

Ο Συμπιεστής είναι το σημαντικότερο μηχάνημα σε μια ψυκτική εγκατάσταση. Εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτον , αναρροφά το ψυκτικό αέριο από τον εξατμιστή και το καταθλίβει ( συμπιέζει ) προς τον συμπυκνωτή. Δεύτερον , συμπιέζει το ψυκτικό αέριο αυξάνοντας την πίεση και την θερμοκρασία του.
Τους συμπιεστές τους διακρίνουμε:
α ) ανάλογα με την κίνηση σε:
  • παλινδρομικούς
  • περιστροφικούς
  • φυγοκεντρικούς
  • κοχλιοφόρους
  • σπειροειδής (scroll)
β ) ανάλογα με τη στεγανότητά τους σε:
  • ανοικτού τύπου
  • κλειστού τύπου ή ερμητικούς
  • ημιερμητικού ή ημίκλειστου τύπου

How to test sensors , compressor , indoor and outdoor fan for air conditioner Bosch – Nobu

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply