Εξατμιστής

Εξατμιστής ή Ατμοποιητής είναι κομμάτι της ψυκτικής μηχανής που ο κύριος σκοπός του είναι να απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον του. Δηλαδή , λειτουργεί σας ένας εναλλάκτης θερμότητας που απορροφά τη θερμότητα από το χώρο που θέλουμε να ψύξουμε.
Ο εξατμιστής μπορεί να ψύχει αέρα ή υγρά π.χ. νερό , γάλα κ.τ.λ.
Ανάλογα με το τι ψύχουν διακρίνονται:
α) στους εξατμιστές που ψύχουν υγρά οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή
1) στον κλιματισμό οι οποίοι ψύχουν νερό και έπειτα αυτό διοχετεύεται σε διάφορους χώρους τους οποίους κλιματίζουν2) σε ψύκτες πόσιμου νερού 3) σε ψυκτικές εγκαταστάσεις υγρών τροφίμων 4) σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες ψύχονται διάφορες άλμες.
β) στους εξατμιστές που ψύχουν αέρα οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή στον κλιματισμό , συντήρηση προιόντων , κατάψυξη κ.τ.λ. Σ ‘ αυτή την περίπτωση ο εξατμιστής λειτουργεί σαν εναλλάκτης θερμότητας (από κρύο-ζεστό) του αέρα που κυκλοφορεί γύρω και μέσα στον εξατμιστή με φυσική ή εξαναγκασμένη κυκλοφορία.

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply