Εκτονωτικές Βαλβίδες

Οι Εκτονωτικές Βαλβίδες είναι τα εξαρτήματα που σκοπός τους είναι:
α) Να ρυθμίζουν την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου που ρέει προς τον εξατμιστή.
β) Να μετατρέπει το ψυκτικό μέσο από ψυκτικό υγρό υψηλής πίεσης στην έξοδο του συμπυκνωτή σε ψυκτικό υγρό σταθερής χαμηλής πίεσης.
Τύποι Εκτονωτικών Βαλβίδων:
1) Τριχοειδής σωλήνας
2) Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ( electronic expansion valve )
3) Εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα ελέγχου στην πλευρά της χαμηλής πίεσης
4) Εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα ελέγχου στην πλευρά της υψηλής πίεσης
5) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα ( thermal expansion valve ) ή θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα ή βαλβίδα σταθερής υπερθέρμανσης
6) Πρεσσοστατική βαλβίδα ή βαλβίδα σταθερής πίεσης

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply