Πώς η εσωτερική ποιότητα του αέρα επηρεάζει την υγεία μας

Μπορεί η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα να επηρεάζει την υγεία μας; Η απάντηση είναι ΝΑΙ!
Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αλλεργίες και διαφορετικές ευαισθησίες σε αλλεργιογόνα , ώστε ο αντίκτυπος της κακής ποιότητας του εσωτερικού αέρα , να επηρεάζει τους ανθρώπους ξεχωριστά. Κάποιοι μπορεί να επηρεαστούν δραματικά και άλλοι να μην παρατηρήσουν καμία απολύτως αλλαγή.
Τα πιο συνηθισμένα αποτελέσματα της κακής ποιότητας του εσωτερικού αέρα είναι η εμφάνιση κάποιας αλλεργίας με ποικίλα αποτελέσματα όπως: βήχας , υγρά ή κόκκινα μάτια , πονοκέφαλος , ερεθισμό της μύτης ή και τρέξιμο , κούραση , ζάλη , δυσφορία.
Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι και τα πιο συχνά. Σύμφωνα με την αμερικάνικη ένωση πνευμόνων η ατμοσφαιρική ρύπανση φέρει πόνους στο σώμα , αλλοίωση ή καταστροφή του πνευμονικού ιστού και την εξασθένιση της άμυνας του πνεύμονα από ρύπους.
Συμπερασματικά , πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους , δεδομένου ότι ο μέσος άνθρωπος δαπανά το 80-90% της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους . Εκτιμάται , ότι η ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε σχέση με του εξωτερικού είναι περίπου 200-400% φορές περισσότερο μολυσμένος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να φθάσει από 60-80 φορές περισσότερο.

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply