Σωστή συντήρηση κλιματιστικού! Τι περιλαμβάνει; Γιατί είναι απαραίτητη;

Σωστή συντήρηση κλιματιστικού! Τι περιλαμβάνει; Γιατί είναι απαραίτητη;

Πώς λειτουργεί το κλιματιστικό;

Απορροφά τον αέρα του εσωτερικού χώρου από τα μπροστινά ανοίγματα της μάσκας ή από πάνω για τα νέα τύπου κλιματιστικά). Έπειτα , φιλτράρεται από τα φίλτρα ή από τον ιονιστή (αν υπάρχει).  Μετά, καθώς εισέρχεται ο αέρας στο στοιχείο, κρυώνει ή ζεσταίνεται, ανάλογα με τη λειτουργία που έχουμε επιλέξει. Στη συνέχεια , εξέρχεται από τον ανεμιστήρα και διοχετεύεται στο χώρο.

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση;

Ο 1ος λόγος για συντήρηση είναι να απολυμανθούν και να καθαριστούν από ειδικά καθαριστικά – μυκητοκτόνα (COVID-19) όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τον αέρα. Ο 2ος λόγος αφορά την ομαλή λειτουργία (αποφυγή ζημιών , εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ). Παρακάτω το κάθε εξάρτημα που χρήζει συντήρησης, θα συνοδεύεται από φωτογραφίες.

Τι περιλαμβάνει η ΣΩΣΤΗ συντήρηση οικιακού κλιματιστικού τύπου split;

Η συντήρηση των κλιματιστικών μας πρέπει να γίνεται από αδειούχο ,τεχνίτη ψυκτικό. Βέβαια, όλοι οι ψυκτικοί δεν κάνουν τη συντήρηση που πρέπει και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του άρθρου. Παρακάτω , θα σας παρουσιάσω τα επιμέρους κομμάτια που πρέπει να συντηρηθούν με φωτογραφίες. Οποιαδήποτε απορία δημιουργηθεί, αφήστε σχόλιο.

Εσωτερική μονάδα

Στην εσωτερική μονάδα πρέπει να καθαριστεί η μάσκα (καπάκι πρόσοψης κλιματιστικού) και τα φίλτρα , το στοιχείο , ο ανεμιστήρας , το κανάλι συμπυκνωμάτων και το σπιράλ αποχέτευσης.

Μάσκα (καπάκι πρόσοψης) και φίλτρα

Αφαιρείται η μάσκα , ψεκάζεται με το καθαριστικό – μυκητοκτόνο (COVID-19) και έπειτα ξεπλένεται με νερό. Το ίδιο ισχύει και για τα φίλτρα.

Στοιχείο

Γίνεται καθαρισμός με πιστοποιημένα και κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση καθαριστικά – μυκητοκτόνα (COVID-19). Πρέπει να απομακρυνθεί η σκόνη ώστε το στοιχείο να είναι καθαρό και να μπορεί ο αέρας να εισέρχεται ελεύθερα.

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας ψεκάζεται σε πρώτη φάση από το καθαριστικό και έπειτα ξεπλένεται με νερό. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία έως ότου έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κανάλι συμπυκνωμάτων και σπιράλ αποχέτευσης

Το κανάλι συμπυκνωμάτων συγκεντρώνει τα νερά συμπύκνωσης στη λειτουργία της ψύξης και έπειτα τα διοχετεύει, διαμέσου ενός σπιράλ σωλήνα, έξω από το τοιχίο. Σ αυτόν τον σωλήνα αναπτύσσεται η νόσος των λεγεωνάριων λόγω των στάσιμων νερών. Το σπιράλ αποχέτευσης οδηγεί τα νερά συμπύκνωσης έξω από το τοιχίο. Πρέπει να είναι καθαρό. Στο τελείωμά του, κάποιοι σωστά τοποθετούν τούλι για να μην εισέρχονται μέσα στο σωλήνα έντομα και τον φράζουν.

Εξωτερική μονάδα

Στην εξωτερική μονάδα γίνεται καθαρισμός ολόκληρης της μονάδας και ιδιαίτερα του στοιχείου. Το στοιχείο πλένεται με καθαριστικό συμπυκνωτών , ώστε να απομακρυνθούν οι σκόνες και ό,τι άλλο έχει μείνει πάνω του.

Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Σωστή συντήρηση κλιματιστικού! Τι περιλαμβάνει; Γιατί είναι απαραίτητη;

Πώς η εσωτερική ποιότητα του αέρα επηρεάζει την υγεία μας

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply