Κωδικός βλάβης σε συσκευές Zanussi – πώς να τον διαβάσετε

Κωδικός βλάβης σε συσκευές Zanussi με «EWM1000plus», «EWM2000evo» και «EWM3000new» πλακέτα – πώς να τον διαβάσετε
Πώς να διαβάσετε τον κωδικό βλάβης σε συσκευές Zanussi που δεν χρησιμοποιούν display:
  1. Απενεργοποιήστε την συσκευή
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά START/PAUSE και ένα από τα κουμπιά επιλογής ταυτόχρονα
  3. Κρατώντας πατημένα τα 2 κουμπιά γυρίστε δεξιόστροφα τον επιλογέα προγράμματος μία θέση
  4. Συνεχίστε να πατάτε τα 2 κουμπιά έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα
  5. Γυρίζοντας τώρα τον επιλογέα δεξιόστροφα ενεργοποιεί το διαγνωστικό των επιμέρους προγραμμάτων

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος:

Ο συναγερμός εμφανίζεται από μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία που αναβοσβήνει από τα δύο LEDs (0,4 δευτερόλεπτα ΟΝ, 0,4 δευτερόλεπτα OFF, με παύση 2,5 δευτερολέπτων μεταξύ κάθε ακολουθίας).

Ο βομβητής (αν υπάρχει) ακούγεται μια σειρά από «μπιπ» συνχρονισμένος με το αναβόσβημα των LED.

«Το Τέλος του κύκλου» υποδηλώνει το πρώτο ψηφίο του κωδικού βλάβης

«Έναρξη Παύση» υποδηλώνει το δεύτερο ψηφίο του κωδικού βλάβης

Δείτε το παράδειγμα παρακάτω για να καταλάβετε είναι απλό!

Αυτά τα δύο LED υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα.

Σημειώσεις:

Το πρώτο γράμμα του κωδικού συναγερμού «E» (Error) αγνοείται καθώς είναι ίδιο για όλους τους κωδικούς συναγερμού.

Οι κωδικοί βλάβης εκφράζονται σε δεκαεξαδική μορφή. Με άλλα λόγια:

Το Α αντιπροσωπεύει 10 φορές να αναβοσβήνει

Το Β αντιπροσωπεύει 11 φορές να αναβοσβήνει

Το F αντιπροσωπεύει 15 φορές να αναβοσβήνει

Τα σφάλματα ρύθμισης παραμέτρων που εμφανίζονται από το αναβόσβημα όλων των LEDs σημαίνει η πλακέτα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί ή να αντικατασταθεί.

Παράδειγμα ενός κωδικού σφάλματος:

Παράδειγμα: Σφάλμα E43 (προβλήματα με την ασφάλεια της πόρτας) θα πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:

Αναβοσβήνει τέσσερις φορές το «τέλος του κύκλου» αναφέρει το πρώτο ψηφίο «4» του κώδικα E43

Τρεις αναλαμπές του «Έναρξη Παύση» αναφέρει το δεύτερο ψηφίο «3» του κώδικα E43

Κωδικοί βλάβης Zanussi

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply