Κωδικοί βλαβών – διαγνωστικός έλεγχος – έλεγχος εξαρτημάτων στεγνωτήρια LG

Error codes – κωδικοί βλαβών στεγνωτήρια LG. Διαγνωστικός έλεγχος (test mode). Έλεγχος εξαρτημάτων. Μοντέλα DLEX8000 , DLGX8001

Διαγνωστικός έλεγχος (test mode)

  • Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (συνδεμένη στην παροχή ρεύματος και στη θέση OFF ο επιλογέας).
  • Πιέστε POWER ενώ ταυτόχρονα πιέζεται MORE TIME και LESS TIME.
  • Πιέστε το κουμπί START/PAUSE για να προχωρήσετε στον διαγνωστικό έλεγχο.
  • Κάθε πάτημα του κουμπιού START/PAUSE ελέγχει τα επιμέρους εξαρτήματα με σειρά. 

Κωδικοί βλαβών – Error Codes

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΑ
tE1 Θερμίστορ θερμοκρασίας Θερμίστορ ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο
tE2 Θερμίστορ θερμοκρασίας Θερμίστορ ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο
tE4 Θερμίστορ γεννήτριας ατμού Θερμίστορ ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο
E5 Αντλία παροχής νερού Έλεγχος καλωδίωσης και αντλίας παροχής νερού
HS Θερμίστορ υγρασίας Έλεγχος θερμίστορ υγρασίας
Add Γεννήτρια ατμού Οι αισθητήρες δεν ανιχνεύουν ατμό
PS – PF – nP Σύνδεση καλωδίων (μαύρο – άσπρο – κόκκινο) Λάθος ή προβληματική καλωδίωση
EE EEPROM Πρόβλημα EEPROM

Έλεγχος εξαρτημάτων

Έλεγχος θερμίστορ θερμοκρασίας (δείτε παρακάτω τον πίνακα)


Thermal cut off – Electric type. Ανοίγει στους 140 ± 5°C. Εάν η θερμική ασφάλεια είναι ανοιχτή πρέπει να αντικατασταθεί. Συνέχεια <1 ohm.

Hi limit Thermostat – Electric type. Ανοίγει στους 125 ± 5°C και κλείνει στους 94 ± 7°C. Τιμή αντίστασης <5 ohm.

Outlet Thermostat – Electric type. Ανοίγει στους 85 ± 5°C και κλείνει στους 75 ± 5°C. Τιμή αντίστασης <5 ohm.

Λάμπα LED

Διακόπτης πόρτας. 1. Με ανοιχτή πόρτα: μεταξύ COM – NC (1-3) μέτρηση αντίστασης <1 ohm. Μεταξύ COM – NO (1-2) μέτρηση αντίστασης άπειρο. 2. Με κλειστή πόρτα: μεταξύ COM – NC (1-3) μέτρηση αντίστασης άπειρο. Μεταξύ COM – NO (1-2) μέτρηση αντίστασης <1 ohm. 

Idler switch. 1. Μοχλός ανοιχτός: μεταξύ COM – NC μέτρηση αντίστασης <1 ohm. 2. Μοχλός κλειστός: μεταξύ COM – NC μέτρηση αντίστασης άπειρο. 

Αντίσταση – Electric type. Μεταξύ 1 (COM) – 2 μέτρηση αντίστασης 10 ohm. Μεταξύ 1 (COM) – 3 μέτρηση αντίστασης 10 ohm. Μεταξύ 2 – 3 20 ohm.

Gas valve – Gas type. Μεταξύ των άκρων μέτρηση αντίστασης  >1.5~2.5 kohm.

Ανιχνευτής φλόγας. Ανοίγει στους 187°C (μέγιστο) μέτρηση αντίστασης άπειρο. Κλείνει στους 160°C μέτρηση αντίστασης <1ohm.

Outlet Thermostat – Gas type (Auto reset). Ανοίγει στους 95±5°C μέτρηση αντίστασης άπειρο και κλείνει στους 70± 5°C μέτρηση αντίστασης <1ohm.

Outlet Thermostat – Gas type (Manual reset). Ανοίγει στους 110 ± 5°C μέτρηση αντίστασης άπειρο. Manual reset μέτρηση αντίστασης <1ohm.

Electric Dryer Wiring Diagram

Gas Dryer Wiring Diagram

Κωδικοί βλαβών στεγνωτήρια

Author: tapavakos

Ψυκτικός

Leave a Reply